Πραγματοποιήθκε σήμερα 10 Νοε 2015, επιχωμάτωση μέρους της αυλής του σχολείου,

με στόχο την αποφυγή συγκέντρωσης υδάτων από τις βροχοπτώσεις στο συγκεκριμένο

χώρο. Επίσης μαζέυτηκαν και πετάχτηκαν μπάζα και σκουπίδια που βρίσκονταν δίπλα

από την κεντρική είσοδο του σχολείου.

Επιπλέον, παραχωρήθηκαν από τον ανθόκηπο του Δήμου, φυτά και μικρά δενδρύλλια τα 

οποία τις επόμενες ημέρες θα φυτευτούν από τους μαθητές στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Κω και τους υπαλλήλους του, τον πρόεδρο της σχολικης επιτροπής

κ. Μανόλη Ζερβό και ιδιαιτέρως την κ. Ζέτα Τσιρπανλή προϊσταμένη της Δνσης Περιβάλλοντος 

του Δήμου για την ενεργή συμμετοχή της στην αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου.